skip to Main Content

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

 

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

 

Договор № BG16RFOP002-2.073-7856-С01

 

Основната цел на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност,

настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 е осигуряването на оперативен капитал за ТРАВЪЛПОРТ ДИСТРИБЮШЪН БЪЛГАРИЯ ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19

 

Бенефициент: ТРАВЪЛПОРТ ДИСТРИБЮШЪН БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

Обща стойност: 9 000.00 лв., от които 7 650.00 лв. европейско и 1 350.00 лв. национално съфинансиране

 

Начало: 11.08.2020 г.

Край: 11.11.2020 г.

Back To Top